Điền thông tin cá nhân

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến vị trí Underwriting Assistant Manager tại Công ty Tài chính Home Credit Vietnam. Vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây để hoàn tất hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Để giữ liên lạc với chúng tôi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

Địa chỉ:

Thư mục:

Chọn CV

Chọn tệp đính kèm

Tất cả thông tin có sẵn về nguồn dữ liệu cá nhân nếu nó không được lấy từ chủ đề dữ liệu;
Tệp đính kèm phải được đính vào
Format của tệp tin được cho phép: JPG, PNG, ODT, PDF, DOC, DOCX!
Tên đã nhập không hợp lệ
Họ và tên đệm đã nhập không hiệu lực
Email không có định dạng chính xác!
Địa chỉ URL trong hồ sơ LinkedIN của bạn không chính xác